Els Jocs del Mediterrani, una oportunitat per la diplomacia deportiva de la ciutat de Tarragona

Els gran esdeveniments esportius s’estructuren en diferents parts que podríem resumir a grans trets en les següents: fase organitzativa (proposta, designació, preparació, producció, dotació pressupostària …), l’esdeveniment tal i com l’entenem (competicions, actes socials i culturals, cerimònies, activitats protocol·làries, gestió logística, recollida de dades…) i l’avaluació post-esdeveniment.

Un esdeveniment, en si mateix, no es una finalitat sinó una forma d’aconseguir altres coses i això també ho podem aplicar al món dels esdeveniments esportius. L’esport és un dels pocs factors que contribueixen a augmentar el sentiment de pertinença i orgull col·lectiu. També a un país i/o ciutat. L’esport és un instrument per ajudar a millorar les relacions polítiques y econòmiques entre països o ciutats.

Els Jocs del Mediterrani 2017 es troben actualment en la fase organitzativa i, com ja s’ha parlat àmpliament en les darreres setmanes, la dotació pressupostària de l’esdeveniment no està resolta. Hi ha grups polítics que s’han mostrat preocupats per la situació i fins i tot, en algun cas, hi ha qui s’hi oposa obertament. No em toca fer valoracions polítiques però si que m’agradaria explicar perquè crec que són importants per a la ciutat de Tarragona. La situació econòmica potser no és la millor però aquestes mancances es poden suplir amb treball i imaginació.

Uns jocs esportius impliquen la difusió de valors importants a la nostra societat. Valors socials, pel què comporten d’integració i igualtat, valors personals, com la superació, esforç o humilitat, i d’altres valors culturals. Però no oblidem tampoc el valor econòmic que suposen (drets de TV, màrqueting, acords amb marques comercials …).

El concepte de “diplomàcia esportiva” és poc conegut però cal que els responsables polítics i tècnics de l’organització dels Jocs del Mediterrani el posin en pràctica a Tarragona. Han de fer que aquesta diplomàcia esportiva contribueixi a la millor percepció que tingui la ciutadania de la seva ciutat i alhora, utilitzar l’esport com a acció internacional de la ciutat.
L’esport, com a objecte de l’acció diplomàtica, ens ajudarà per a crear una imatge de la ciutat, promocionar-la, fer-la protagonista dels canals d’informació general.
Nelson Mandela va aprofitar la celebració del Mundial de Rugbi, un esport de blancs, per superar anys de segregació racial. Hi ha ciutats com Melburne o Copenhaguen que han apostat clarament per l’esport per a posicionar-se internacionalment.

L’esport es porta a terme en un ambient de relacions disteses, on les diferències idiomàtiques i culturals desapareixen. Un exemple el varem tenir durant la celebració dels XX Jocs Juvenils Europeus a la ciutat de Tarragona l’any 2010, on més d’un miler de joves de diferents ciutats europees van compartir experiències durant quatre dies a la nostra ciutat. Un esdeveniment esportiu però també social i cultural que va rebre de mans de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reding, el premi europeu, Golden Star.

Cal que veiem els Jocs del Mediterrani 2017 com una oportunitat per a la ciutat, on es puguin fomentar noves relacions internacionals que ajudin al desenvolupament econòmic i cultural de Tarragona.

Publicat a la web del ACPRI