Protocol i tradicions que no ho són: Santa Tecla

Bandera Tarragona

Definir el protocol no és l’objectiu d’aquest article i a més seria molt complicat just quan els professionals del sector estem lluitant per donar una imatge molt més moderna i menys rància (encara que alguns companys ens ho posen ben dificil, per cert). Però de forma senzilla, podríem definir el protocol com el conjunt de regles que cal seguir en actes oficials o cerimònies i què fan referència, entre d’altres aspectes  a l’etiqueta, les presidències, l’ordre dels actes, etc. El protocol és una cosa viva, no enrocada en el passat i per tan és possible, i fins i tot, jo asseguraria que necessari, anar-lo adaptant a les necessitats i realitats del moment.

L’any 1991, l’Ajuntament de Tarragona va aprovar el Protocol del Seguici Popular. Aquest document, entre d’altres aspectes, regula les dates de sortida, l’estructura dels actes tradicionals i els itineraris de la cercavila, l’anada i tornada d’ofici, l’anada a processó, la processó i la tornada de processó. I aquí és un vull anar a parar jo.

Des de fa uns anys, tant a l’anada i tornada a ofici com a la processó, al pas de la comitiva municipal s’escolten nombrosos xiulets. No vull entrar a valorar aquí si els polítics que hi assisteixen se’ls mereixen o no, però crec que és del tot incorrecte fer-ho en aquests moments. Fins i tot, l’any passat vaig viure en primera persona l’escarni que es va fer tot just a l’entrada del Braç de la nostra Santa Patrona a la Catedral de Tarragona.

Tots aquests tarragonins de pro que xiulen haurien de saber que la corporació municipal, és a dir, els polítics, el què fa en aquests actes és acompanyar la Bandera de la Ciutat. Una bandera que ens representa a tots des del segle XVI. Aquesta Bandera es treia de la Casa Consistorial en les ocasions importants com ara entrades de reis i arquebisbes o grans festivitats, com Santa Tecla o Corpus i sempre era anunciada pels trompeters. En el moment que la corporació municipal es va incorporar a les processons cívico-religioses, la bandera de la Ciutat anava al davant dels fidels, com a expressió de que presidia al poble.

Fa uns dies es va anunciar que segons una proposta de l’Ajuntament i amb l’aprovació de la Comissió Assessora del Seguici Popular, a partir d’aquest 2014 i de forma definitiva qui portarà la Bandera de la Ciutat serà un tarragoní o tarragonina membre d’una de les entitats de la festa, escollit per la pròpia entitat. I enguany havia d’engegar aquest nou procediment l’entitat Dames i Vells, amb motiu de la celebració dels 500 anys. I dic havia, perquè per problemes de comunicació entre la pròpia entitat i l’Ajuntament, sembla ser que la invitació no va arribar a temps de ser debatuda pels membres de Dames i Vells i hi han renunciat. L’ordre a partir de l’any vinent serà segons la posició en el Seguici, el què vol dir que els primers en portar la Bandera de la Ciutat seran membres del Ball de Diables de Tarragona. He de reconèixer que ràpidament vaig pensar que es tractava d’un bon acord perquè d’aquesta manera s’intentava evitar un altre cop el lleig espectacle dels xiulets.

Des d’aquí, demanar a tots els què anireu a l’anada a ofici, tornada d’ofici i processó respecte cap a la Bandera i recordeu que quan els trompeters saluden des de les escales de la Catedral NO ho fan a la corporació municipal, sinó a la nostra Bandera i que els polítics, com a representants legals de la ciutadania, són els encarregats d’acompanyar-la fins a l’Ofici, on ocuparà un lloc destacat.

I això mateix voldria demanar als nostres polítics, i enguany si, la Bandera pogués fer el recorregut de tornada a la Casa Consistorial amb tot l’honor i respecte que es mereix, sense haver de sortir per la porta del darrera de la Catedral.

En aquest cas, salvaguardar el protocol és responsabilitat de l’Ajuntament i de les entitats que formen part de la Comissió del Seguici Popular. Aquesta Comissió està integrada per diferents assessors externs a l’ajuntament designats per l’alcaldia a proposta de la Conselleria de Cultura, pels representants de les diferents associacions i col·lectius integrants del Seguici, representants dels grups polítics municipals i per tècnics municipals de gestió cultural i arxius.

No fem que aquests xiulets es converteixin en una tradició. Hi ha altres llocs i moments per demanar comptes als nostres representants polítics. Ara és l’hora de mostrar la nostra devoció i honor cap a Santa Tecla, la nostra patrona.

Fotos: Pròpies, Marta Domènech.

Article original publicat el día 22/09/2014 en el Circ de Tarragona.