Els joves passen de la política?

A les portes de la convocatòria oficial de noves eleccions, crec que és un bon moment per reflexionar sobre el paper dels joves en la política, posant com a exemple una activitat organitzada pel centre d’informació Europe Direct Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Sense haver pogut realitzar un estudi en profunditat, aparentment, crec que és vox populi que els joves s’interessen menys per la política i participen en menor percentatge en les eleccions que els adults.

Però també és cert que, en gran mesura, les xarxes socials han servit per apropar els joves a la política, convertint-se en el principal mitjà de comunicació i informació entre ells, i els que no ho són ja tant. Els partits polítics ho saben, i estan utilitzant les xarxes socials per acostar-se als públics menys receptius i actius.

El passat mes d’abril, al Congrés dels Diputats s’aprovava l’inici de debat d’una  proposició no de llei d’ERC per rebaixar l’edat per a poder votar als setze anys, una iniciativa que tirava endavant amb el suport del PSOE, Podem i el Grup Mixt, mentre que PP, Ciutadans i el PNB la rebutjaven. La proposta va ser aprovada però la convocatòria de noves eleccions farà que no es pugui dur a terme per ara. Aquesta proposició no de llei posa en relleu que la joventut d’avui en dia potser està conscienciada però cal adequar el missatge al seu llenguatge, necessitats, prioritats etc.

Conscients d’aquesta desafecció política, el centre d’informació Europe Direct Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, han organitzat enguany la  III Simulació del Parlament Europeu, on hi van participar prop de 80 joves amb l’objectiu de treballar sobre una institució política com és el Parlament Europeu, per a molts, allunyada de la ciutadania.

IMG_1633

Recollida de les acreditacions @Europe Direct Tarragona

Una iniciativa que va sorgir de la UdG i que des de fa dos anys, celebrem a Tarragona amb l’objectiu de donar-li continuïtat i ampliar-la a més públics. Com els eurodiputats en seu parlamentària, els participants en la simulació han de treballar en grups polítics i comissions sectorials, i debatre sobre algunes qüestions d’actualitat europea. El dinamitzador de cada comissió és l’encarregat de conduir el debat i diàleg en el si de la comissió parlamentària per concretar una proposta, mentre l’assessor jurídic assegura que el contingut del debat i de la proposta sigui matèria de competència de les institucions europees.

Pel que fa a les formacions polítiques, els diferents grups presents a la Simulació del Parlament Europeu s’agrupen en quatre grans famílies. El dinamitzador del grup polític és l’encarregat de conduir el debat per arribar a un acord sobre el posicionament del grup polític en cadascuna de les quatre resolucions presentades prèviament per les comissions parlamentàries.

IMG_1662

Treball de les comissions parlamentàries @Europe Direct Tarragona

El desenvolupament de la sessió plenària es regeix per un breu reglament elaborat prèviament i basat en el reglament de funcionament del Parlament Europeu. Durant la sessió plenària es presenten les quatre propostes de resolució elaborades per les comissions parlamentàries a través de cada un dels ponents, respectant els temps acordats en el reglament. A continuació, els portaveus dels quatre grups polítics prenen la paraula per explicar el seu posicionament. Les votacions es fan a mà alçada, un cop finalitzat el debat de cada proposta de resolució, tenint en compte que s’aprovaran les propostes de resolució per majoria simple. Tot això conduït des de la  Mesa de la Simulació del Parlament, composta per la Presidència, un assessor jurídic i un secretari, encarregats d’aixecar acta de la sessió.

Tot això comporta molta feina organitzativa, des del plantejament del projecte a la concreció de temes a debatre, redacció dels reglaments, inscripcions, adscripcions a grups polítics i comissions parlamentàries, distribució d’espais, recollida de mocions, votacions, etc. Però sens dubte, la valoració, tant per part dels assistents com de l’organització, ha estat molt positiva

IMG_1714

Votacions en la sessió plenària @Europe Direct Tarragona

L’exercici del dret al vot, implica maduresa en la presa de decisió. Fa falta molta informació davant la responsabilitat de poder exercir el dret al vot i per això és imprescindible conèixer el funcionament del nostre sistema polític. Les institucions haurien de buscar mecanismes per promoure una ciutadania més activa.