Recordant els Jocs Juvenils Europeus (III)

Un dels reptes més importants de l’organització d’aquest esdeveniment, amb prop de mil participants, era garantir la mobilitat segura i eficaç de tots ells. A més d’assegurar un allotjament en condicions per a tots els esportistes arribats de les diferents ciutats europees.

Per a això, es van buscar dues residències de similars característiques que garantien un tracte igual a totes les delegacions i que comptaven amb un servei de restauració suficient per poder-les atendre correctament.

La mobilitat entre els diferents espais es va fer de forma cordinada amb l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) que va posar a disposició de l’organització la seva flota d’autobusos i es van encarregar de tot el dispositiu (horaris, línies, recorreguts …) .

Protecció Civil i serveis sanitaris

L’organització dels Jocs Juvenils Europeus va decidir que l’assistència mèdica i sanitària durant la competició i activitats complementàries anés a càrrec de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, en col·laboració amb la Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla.

A més de la cobertura esportiva, durant la celebració de les competicions, també es va donar cobertura a les dues residències, desfilada inaugural, cerimònies d’inauguració i clausura i jocs culturals.

@Jocs Juvenils Europeus 2010

@Jocs Juvenils Europeus 2010

Protecció Civil és un servei públic orientat a determinar tot el sistema de preparació i respostes a les situacions de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat de les persones puguin estar en situació de perill.

Els aspectes més significatius de Protecció Civil són:

  • Previsió, anàlisi de riscos i les seves causes i efectes
  • Prevenció, estudi i implantació de les mesures per reduir les situacions de risc potencial
  • Planificació de les línies d’actuació davant d’aquestes situacions
  • Coordinació de les estructures, els mitjans i les actuacions per fer front a l’emergència i per propiciar el retorn a la normalitat o rehabilitació

En Protecció Civil, on participen les diferents administracions per mitjà de l’exercici de les seves respectives competències, és també important el paper de col·laboració voluntària dels ciutadans. La prevenció i la col·laboració voluntària, dos conceptes sobre els quals ha de girar fonamentalment l’activitat del voluntariat de Protecció Civil.

El dispositiu bàsic estava format per:

  • 1 ambulància SVA amb metge i dos socorristes
  • 1 ambulància SVB amb dos socorristes
  • 1 vehicle intervenció ràpida
  • 1 vehicle de logística
  • 12 voluntaris sanitaris en els 6 pavellons

Un total de 5 participants van requerir el seu trasllat a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla per a proves complementàries encara que cap d’ells va requerir el seu ingrés a planta.

Voluntariat

El voluntariat té una base molt sòlida a Tarragona, gràcies a la tradició associativa de la ciutat. Organitzats a través de diferents associacions, molts esdeveniments que s’organitzen a la ciutat, compten amb la seva col·laboració. El paper dels voluntaris va ser molt important en el desenvolupament de les diferents activitats incloses en els XX Jocs Juvenils Europeus: inauguració, cloenda, competicions, visites a la ciutat, trasllats, etc.

@Jocs Juvenils Europeus 2010

@Jocs Juvenils Europeus 2010

Cal destacar especialment la col·laboració dels voluntaris en les competicions, amb la formació necessària per poder resoldre qualsevol problema derivat de la pràctica esportiva. La seva tasca principal era la de controlar que la competició es desenvolupará amb total normalitat: materials, megafonia, traductors, resultats, personal, àrbitres, etc. També havien de coordinar-se amb els responsables dels clubs que col·laboraron en l’organització tècnica de les diferents competicions així com controlar els vestidors, avituallament, protocol de seguretat, arribada d’esportistes i jutges o àrbitres, etc.

Els voluntaris destinats a acompanyar les delegacions esportives de les ciutats van ser els responsables de rebre a tots els participants en les dues residències i acompanyar-les a les seves dependències. També es van fer càrrec de les fitxes mèdiques de tots els participants.

Continuarà …

Recordant els Jocs Juvenils Europeus (I)

 Recordant els Jocs Juvenils Europeus (II)