Orígen de les festes de Santa Tecla

trompeters tarragona

Trompeters de la Ciutat @MartaProtocol

Les Festes de Santa Tecla de Tarragona són una celebració que, pels elements que la integren, per la seva estructura organitzativa i pel seu extraordinari arrelament popular, constitueixen una manifestació de la cultura popular catalana d’especial rellevància.

El seu origen el trobem en la processó que es va celebrar per rebre a la ciutat la relíquia del Braç de Santa Tecla. Quan el 17 maig 1321 arribava a Tarragona, procedent d’Antioquia, a Orient, la ciutat va preparar una rebuda fastuós i vistós, que serviria com a referència per a la posterior estructura de la festa que ha arribat fins als nostres dies.

Per primera vegada, els diferents estaments de la ciutat (polític, eclesiàstic, militar i la classe treballadora) ocupaven el carrer que s’omplia dels nous balls creats pels gremis locals, seguint un procés de síntesi i reinterpretació dels rituals precristians i cristians.

El trasllat del Braç de Santa Tecla destaca per la regulació fins al més mínim detall de tot el cerimonial i protocol Des del lloc que havien d’ocupar els diferents llegats fins a l’ordre jeràrquic o de precedència passant pel tractament que s’havia de donar als assistents. A través dels documents estudiats, trobem una exhaustiva descripció dels actes en honor a l’arribada a Tarragona del Braç de Santa Tecla.

La relevància ciutadana que va tenir aquest acte va portar a la implantació de la celebració solemne de l’octava de Santa Tecla a partir de 1359 i en la publicació d’un document clau per entendre les festes: les “Ordinacions de Santa Tecla“, que el 26 de juliol de 1370 va establir l’arquebisbe Pere Clasquerí a instàncies dels cònsols de la ciutat. El text equipara el nivell de la festa de Santa Tecla a la del Corpus, per la qual cosa són considerades dates fonamentals dins el calendari local. Un dels aspectes més importants d’aquest document és que implanta l’estructura dels actes de la vigília i el dia de la patrona, una seqüència que es manté gairebé invariable avui dia.

En les “Ordinacions de Santa Tecla“, per al 22 de setembre es disposa el cant de vespres a la catedral, epicentre de la festa, i l’actuació de les danses dels gremis per tota la ciutat, és a dir, l’actual “Seguici“.

El dia 23 de setembre queda marcat per l’anada a ofici amb les danses i amb la Bandera de la Ciutat i les dels gremis, i també la sortida de la processó del Sant Braç sota pal·li, pel carrer i precedida pels balls. Un esquema que es conserva encara.

A més, establien la neteja i la decoració dels carrers de la ciutat i especialment aquelles per on havia de passar la processó. Indicaven també l’assistència del clergat a la processó i l’aportació de vint espelmes amb el senyal de la ciutat que els cònsols del municipi sufragaran per il·luminar el braç. Des de fa anys, es publica un Ban que insta els ciutadans a ornamentar seus balcons amb banderes i domassos.

En 1381 es documenta el bestiari fantàstic, i posteriorment, les representacions al·legòriques i els entremesos. Ja més tard, al s. XVI, apareixen els balls parlats, i el s. XIX suposa la definició d’un altre element bàsic en aquestes festes: els castells.

Veiem doncs la importància que va tenir l’arribada de la relíquia del Braç de Santa Tecla amb el pas del temps.